Debat og politik

Danske Regioner skal ikke give mig mundkurv på!

Af Monika Rubin, Moderaterne

Folketingskandidat, Københavns Omegns Storkreds

Jeg blev for nylig angrebet af Danske Regioner på Twitter, ikke af Anders Kühnau selv, men af en navnløs spindoktor, som gemte sig bagved Danske Regioners Twitterprofil. Jeg synes det er et problem for vores demokrati, når navnløse embedsmænd eller spindoktorer kritiserer min politik bagved Danske Regioner. Kunne man forestille sig, at Beskæftigelsesministeriet gjorde det samme for Peter Hummelgaard? Nej!

Vi skal som offentlige ansatte have ret til at ytre vores mening og ultimativt stille op til politiske hverv. Det kan ikke være rigtigt, at jeg som læge bliver jagtet af Danske Regioner, fordi jeg stiller op til Folketinget. Skal jeg også forvente en tjenstlig samtale på hospitalsdirektørens kontor, når jeg vender tilbage på arbejde?

Det er et demokratisk problem, hvis embedsværket bliver partipolitisk og fører propaganda på bestilling af deres politikere.

Vi skal værne om vores demokrati! Det kan ikke være rigtigt at vi offentligt ansatte læger skal risikere en reprimande, fordi vi gerne vil være med til at forme det samfund vi er en del af.

Jeg er læge og jeg stiller op til Folketinget for Moderaterne fordi jeg vil forandre vores sundhedsvæsen.

Kommentarer