Brøndbyvester

Grønnere ankomst til Kirkebjerg

Foto: Brøndby Kommune

Ankomsten til Kirkebjerg skal være mere grøn, har kommunalbestyrelsen besluttet. Industribygning skal fjernes og erstattes af en grøn plads, hvor der er plads til både borgere og blomster.

Når man i dag kommer til det nye Kirkebjerg boligkvarter fra Glostrup Station møder man en grund med en stor industribygning. Brøndby Kommune har købt matriklen, hvor man bl.a. vil bygge en ny daginstitution. Nu har man netop besluttet sig for, at den nye kommunale grund skal gøres grønnere end først planlagt.

”Vi har et stort fokus på at give naturen og biodiversiteten bedre vilkår i Brøndby og derfor skal det selvfølgelig også afspejle sig i de nye byrum, vi laver. Vi var helt enige om, at man skal modtages af et grønt område, når man ankommer til Kirkebjerg. Et område, hvor man kan gå tur, hvor der er pladsdannelser med gode opholdsmuligheder, og hvor vi har lokal regnvandsopsamling. Vores håb er, at byen får en grøn plads, der kommer alle til gode – ikke mindst også miljøet,” siger borgmester Kent Magelund.

I lokalplanen var der ellers lagt op til, at området skulle have et mere bymæssigt, urbant udtryk. Men på det seneste kommunalbestyrelsesmøde besluttede lokalpolitikerne, at området i højere grad skal have et grønt rekreativt præg, som både naturen og borgerne kan nyde godt af.

Området kaldes i dag ”ankomstpladsen” og det er her, man i fremtiden som fodgænger og cyklist, der kommer fra Glostrup Station, bliver ledt igennem på et stiforløb og videre til Kirkebjerg eller letbanestoppet ved Søndre Ringvej.

Første skridt i etableringen af det nye grønne byrum er, at bygningen på grunden rives ned i 2022. Herefter laves en midlertidig stiforbindelse gennem matriklen, der kan bruges af de borgere, der er begyndt at flytte ind i Kirkebjerg.

Herpå vil arbejdet med at etablere området løbe frem til det står færdigt – forventeligt i 2024 eller 2025.

Kommentarer